FANDOM


Kenshi, Shujinko, Smoke, Cyrax, Kung Lao, Kitan

Kintaro, Sektor, Quan Chi, Reptile, Baraka, Mileena, Shinnok, Scorpion